Reparatie- en epoxymortel

Reparatie- en epoxymortel
Reparatie- en epoxymortel
 • Kant en klare epoxy mortel
 • Voor plinten, drempels & gaten
 • Geschikt onder een epoxy vloer

Deze epoxymortel is een eenvoudig te verwerken plintmortel. Coving Mortar is bedoeld voor het formeren van plinten, drempels en holle hoeken en het uitvoeren van kleine reparaties in de ondergrond. Heb jij plinten of holle oppervlaktes die opgevuld moeten worden? Dan is deze thixotrope epoxymortel geschikt voor jou.

Kenmerken Coving Mortar

 • Snelle en krimpvrije uitharding.
 • Uitstekende hechting op beton.
 • Hoge mechanische weerstand.
 • Bestand tegen stoten en slijtage.
 • Oplosmiddelvrij.

Toepassingen

Coving Mortar is speciaal ontwikkeld voor het maken van holplinten of sanitair plinten. Daarnaast is de epoxy mortel ook geschikt voor:

 • Reparatiemortel voor beton, cementmortel en steen.
 • Opvullen van gaten en beschadigde hoeken, randen en voegflanken in beton.
 • Starre invulling van brede, niet bewegende voegen.
 • Invulling en verzegeling van scheuren (zonder beweging).

Gebruiksaanwijzing

De reparatiemortel bestaat uit twee componenten. Namelijk een aarddroge substantie en een vloeibare verharder. Volg de volgende stappen om de epoxy mortel te maken en te verwerken:

 • Voeg het B-component bij het A-component en meng de twee componenten minimaal 3 minuten met een langzaam draaiende elektrische boormachine (maximaal 400 rpm) en spiraalmenger.
 • Meng de set nogmaals in een schone emmer zodra er een gladde homogene massa in een gelijkmatige grijze of witte kleur is ontstaan. Meng alleen een hoeveelheid die binnen de aangegeven verwerkingstijd (ca. 60 minuten) te verwerken is.
 • Verwerk de mortel nu met een vlakspaan of voegspijker.
 • Laat de epoxymortel minimaal 24 uur uitharden voordat deze licht belastbaar is.

Na het uitharden, kun je de vloer afwerken met de gewenste epoxy gebaseerde vloerafwerking, zoals onze Epoxy vloercoating of Epoxy gietvloer.

Eigenschappen

Mengverhouding: 100:3
Verpakking: 
set à 10 kg
Verbruik: 1,25 kg/m2/mm
Verwerkingstijd: ca. 60 minuten
Verwerkingtemperatuur: 10°C - 30°C
Vochtgehalte ondergrond: < 4% vocht
Relatieve luchtvochtigheid: max. 75% R.H.
Stofdroog: 8 uur
Licht belastbaar: 24 uur
Volledig uitgehard: 7 dagen

Koop nu epoxymortel

Zoek je een epoxymortel voor het opvullen van holle ruimtes bij bijvoorbeeld plinten? Bestel dan nu gemakkelijk de mortel op Polyestershoppen.nl. Door onze snelle levering heb je jouw pakketje zo snel mogelijk thuis bezorgd. Heb je nog vragen? Onze klantenservice staat voor je klaar! We zijn telefonisch bereikbaar op +3185 0220090 of per mail via support@polyestershoppen.nl. We helpen je graag verder!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

89,99 89,99
sets
Nog maar 3 sets op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen