Zijdeglans vloercoating

Zijdeglans coating voor epoxy vloeren op PU basis
Zijdeglans coating voor epoxy vloeren 5,5kg
Zijdeglans coating voor epoxy vloeren op PU basis
Zijdeglans coating voor epoxy vloeren 5,5kg
 • Geeft lichte anti-slip
 • Afwerking voor gietvloeren
 • Voor circa 17-25m2

Deze zijdeglans coating geeft een krasvaste beschermlaag op jouw epoxy- of PU gietvloer. Deze PU vloercoating is sterk, flexibel en bestand tegen diverse chemicaliën, zoals desinfecterende alcoholen, schoonmaakmiddelen, etc. De RESION zijdeglans coating geeft jouw gietvloer een antislip oppervlak.

De zijdeglans vloercoating is eenvoudig aan te brengen. Raadpleeg hiervoor onze gebruiksinstructies.

Na aanbrengen, is de vloer snel weer beloopbaar. De optimale sterkte wordt bereikt na 7 dagen. Deze coating kan indien nodig in 1 dag 2 keer worden aangebracht. Een tweede laag kan na 3 uur uitharding van de eerste laag al worden aangebracht.

Voordelen Zijdeglans vloercoating

 • Oplosmiddelvrij
 • Naadloos
 • Bestand tegen diverse chemicaliën
 • Uitstekende elasticiteit
 • Krasvast

Eigenschappen

Verpakking Basis (FS ZG01) Verharder (FS ZG11)
1,1 kg (ca. 10-15 m2) 1 kg 100 gram
2,75 kg (ca. 30-40 m2) 2,5 kg 250 gram
5,5 kg (ca. 40-60 m2) 5 kg 500 gram

Kleur: transparant
Glans: mat
Verwerkingstijd:
4 uur
Stofdroog na: 2 uur
Eventuele 2e laag na: 3 tot 12 uur (zonder schuren)
Beloopbaar na: 12 uur
Volledige doorharding: na 7 dagen
Vocht belastbaar: na 7 dagen doorharden (bij 20°C)
Geschikt voor: epoxy gietvloerPU Gietvloer
Niet geschikt voor: auto - en fietsbanden

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION Floor Finishcoat | Matt | Base | 1kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Schadelijk

RESION Floor Finishcoat | Matt | Hardener | 0,1kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
69,99 69,99
Inhoud Prijs
sets
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 54,95 € 5,79
3 Sets € 53,79 € 12,15
5 Sets € 52,06 € 28,93