RESION UV Resin Art Epoxy HV

RESION UV Resin Art Epoxy HV 1,5 kg
RESION UV Resin Art Epoxy HV 3 kg
RESION UV Resin Art Epoxy HV 7,5 kg
RESION UV Resin Art Epoxy HV 30 kg
RESION UV Resin Art Epoxy HV 1,5 kg
RESION UV Resin Art Epoxy HV 3 kg
RESION UV Resin Art Epoxy HV 7,5 kg
RESION UV Resin Art Epoxy HV 30 kg
 • Hoge viscositeit
 • UV gestabiliseerd
 • 2:1 mengverhouding
 • Voor o.a. geodes

Met RESION UV Resin Art Epoxy HV kun je prachtige Resin Art werken maken. De epoxy heeft een zeer hoge viscositeit en zal dus erg dik uitvloeien, qua viscositeit is deze vergelijkbaar met RESION voedselveilige epoxy. De hoge viscositeit maakt de epoxyhars uitermate geschikt voor het maken van kunst waarbij het van belang is dat de epoxy op de plek blijft waar jij deze aanbrengt. Zo kun je RESION UV Resin Art Epoxy HV o.a. goed gebruiken voor het maken van geodes en projecten waarbij je niet wil dat verschillende kleuren door elkaar lopen.

De hoog visceuze epoxy is zeer UV stabiel en is eenvoudig te verwerken met de 2:1 mengverhouding. Dus ben je op zoek naar een epoxy van hoge kwaliteit en met een hoge viscositeit? Dan is RESION UV Resin Art Epoxy HV de hars die jij zoekt! 

Het grootste verschil tussen RESION UV Resin Art Epoxy en RESION UV Epoxy is de mengverhouding van 2:1 t.o.v. de 100:60 mengverhouding van RESION UV Epoxy. Daarnaast is de Resin Art epoxy verkrijgbaar in verschillende mate van viscositeit. Wil je meer weten over de verschillen tussen de Resin Art epoxy's? Lees dan ons informatie artikel "Alles over RESION UV Resin Art Epoxy" of bekijk de video!

Voordelen Resin Art Epoxy HV

 • Hoog kwalitatieve transparante epoxy. 
 • Zeer hoge UV bestendigheid.
 • Hecht op bijna alle ondergronden (zoals hout, beton en kunststoffen). 
 • Eenvoudig in gebruik door de 2:1 mengverhouding.
 • Hoge viscositeit (zeer dikke uitvloeiing).
 • Geurloos.

Hoge viscositeit

Deze kunstepoxy heeft een hoge viscositeit (stroperigheid). Dit betekent dat de epoxyhars erg dik uitvloeit. Door de hoge viscositeit blijft de epoxy goed op zijn plaats waardoor deze epoxy erg geschikt is om geodes en schilderijen te maken. Daarnaast lopen pigmenten minder snel uit waardoor je verschillende zones in je kunstwerk kunt maken.

Tip: ben je op zoek naar een kunst epoxyhars die dunner uitvloeit? Bekijk dan onze RESION UV Resin Art Epoxy LV (lage viscositeit) of de RESION UV Resin Art Epoxy MV (medium viscositeit).

UV bestendige epoxy

Wij hebben de UV Resin Art Epoxy uitvoerig getest op UV-stabiliteit door de hars voor een langere periode te testen in een speciale UV-kast. Zo kunnen wij garanderen dat deze epoxy giethars zeer goed bestand is tegen UV-straling en dus niet zal vergelen. Je hebt voor deze hars dus ook geen UV-stabilisator nodig! De hoge UV stabiliteit maakt de Art Epoxy ook ideaal voor toepassingen die veel aan zonlicht blootgesteld gaan worden zoals tafels en sieraden.

Werken met Art Epoxy HV

Werken met RESION Art Epoxy is heel eenvoudig als je de volgende stappen volgt:

 • Weeg het basiscomponent (A) en de verharder (B) goed af volgens de mengverhouding die op de verpakking staat (2 gewichtsdelen hars op 1 gewichtsdeel verharder).
 • Meng de basis en verharder gedurende 3 minuten goed door. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker!
 • Voeg, indien gewenst, pigmenten toe om de hars in te kleuren.
 • Breng vervolgens de epoxy aan op de ondergrond die jij gaat gebruiken (de verwerkingstijd is 30-60 minuten bij 20℃).
 • Laat de Art Epoxy na het aanbrengen ongeveer 12-18 uur uitharden voordat deze hanteerbaar is (let op: na 3-5 dagen is de epoxy pas volledig uitgehard).
Tip: het afwegen en mengen van de epoxy is erg belangrijk voor een goed eindresultaat. Doe dit dan ook secuur en maak altijd gebruik van een weegschaal.

Eigenschappen

Verpakking Hars (EP 104) Verharder (EP 124)
1,5 kg 1 kg 0,5 kg
3 kg 2 kg 1 kg
7,5 kg 5 kg 2,5 kg
30 kg 20 kg 10 kg

Mengverhouding: 2:1 (100 gram hars, 50 gram verharder)
Viscositeit: zeer hoog (ca. 12.000 mPa.s) 
Verwerkingstijd: 30-60 minuten bij 20°C
Minimale verwerkingstemperatuur: 15°C
Stofdroog: na 6-12 uur (20°C) 
Hanteerbaar:
 na 12-18 uur (20°C) 
Volledige doorharding: 3-5 dagen
Hittebestendigheid: 40-45 °C

Meer informatie?

UV Resin Art Epoxy HV van RESION bestel je eenvoudig bij Polyestershoppen. Bestel je op werkdagen voor 17:00 uur? Dan wordt je de hoog visceuze UV epoxy dezelfde dag verzonden! Bestellingen boven de € 50,- worden bovendien gratis verzonden. Bekijk ook onze overige Resin Art producten. Wil je meer informatie over RESION UV Resin Art Epoxy HV ontvangen? Neem contact op door te bellen naar +31850220090, te e-mailen naar support@polyestershoppen.nl of door onze live chat te gebruiken.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP104 | UV Resin Art Epoxy HV | Basis (A) | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP124 | UV Resin Art Epoxy | Verharder (B) | 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION

Bereken hoeveel je nodig hebt

54,99 54,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bereken hoeveel je nodig hebt