Hulpmaterialenpakket Epoxy

Hulpmaterialenpakket Epoxy
Hulpmaterialenpakket Epoxy
  • Alle hulpmaterialen voor epoxy
  • Incl. rollers en kwasten
  • Zeer voordelig geprijsd

Hulpmaterialenpakket voor epoxy klussen. Deze pakketten bevatten alle hulpmaterialen die nodig zijn om een klus aan te pakken. Nooit meer zoeken in de winkel, maar direct alle hulpmaterialen die je nodig hebt om aan de slag te gaan met epoxy!

Inhoud hulpmaterialenpakket Epoxy

  Epoxypakket Small Epoxypakket Large Epoxypakket X-Large
Geschikt voor: 1 à 2 m2 3 à 5 m2 10 à 20 m2
Nitril handschoenen 10 stuks 20 stuks 1 doos (100 stuks)
Wegwerpkwasten 2 stuks (30 mm) 4 stuks (30 mm) 5 stuks (50 mm)
Veloursroller 10 cm 2 stuks 4 stuks 10 stuks
Rollerbeugel 1 stuk 1 stuk 1 stuk
Ontluchtingsroller (10x75 mm) 1 stuk 1 stuk 1 stuk
Mengbekers 2 stuks (400 ml) 4 stuks (600 ml) 10 stuks (2000 ml)
Verfbak (15x30 cm) 1 stuk 1 stuk 2 stuks
Mengspatels 10 stuks 10 stuks 20 stuks
Aceton 0,5 liter 0,5 liter 1 liter

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Aceton | 500 ml

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar…
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

Polyestershoppen
31,99 31,99
Variant Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen