Poltix Spuitplamuur

De IJssel Poltix Spuitplamuur 1 kg
De IJssel Poltix Spuitplamuur 1 kg
 • Eenvoudig te spuiten
 • Makkelijk schuurbaar
 • Snelle uitharding

Poltix Spuitplamuur is een polyesterplamuur met hoog vullend vermogen en is eenvoudig glad en strak te schuren. Zeer geschikt voor het afwerken van carrosseriedelen, het strak afwerken van polyester mallen en houten of MDF modellen. Poltix Spuitplamuur heeft een uitstekend vullend vermogen, is goed schuurbaar en is direct met Double Coat over te schilderen. Poltix Spuitplamuur is geschikt voor spuitapplicatie. 

Let op: voor gebruik mengen met 2% van de bijgeleverde verharder.

Voordelen Poltix Spuitplamuur 

 • Geschikt als afwerking van reeds geplamuurde polyester ondergronden, modellen en mallen.
 • Geschikt voor de afwerking van polyester, houten of stalen modellen en mallen.
 • Direct over te schilderen met Double Coat.
 • Uitstekend vullend vermogen.
 • Uitstekende hechting op hout, staal en vezelversterkt polyester.
 • Zeer goed schuurbaar, zowel droog als nat.

Vul diepere oneffenheden eerst op met Poltix Vezelplamuur en/of Poltix Superplamuur.

Eigenschappen

Verwerkingstijd: ca. 30 minuten
Minimale verwerkingstemperatuur: 15ºC
Kleur: grijs (mat)
Verpakking: 1 kg (incl. verharder)
Schuurbaar: na ca. 3 uur.
Overschilderbaar met: DD Lak.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Poltix Spuitplamuur | Grijs | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Spuitplamuur verharder CHP (flesje 50gr)

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

De IJssel Coatings
37,99 37,99
sets
Nog maar 6 sets op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen