Gelcoat in kleur

Polyester gelcoat in RAL kleur 1kg
Polyester gelcoat in RAL kleur 5kg
Polyester gelcoat in RAL kleur 1kg
Polyester gelcoat in RAL kleur 5kg
  • Alle RAL kleuren leverbaar
  • Zeer snelle levering
  • Voor gebruik in mallen

Gelcoat is een polyester voorlak die glasvezels beschermt tegen vocht en die zorgt voor een glanslaag. Gelcoat wordt gebruikt in mallen en is op kleur verkrijgbaar. Het egaliseert reliëf en zorgt ervoor dat de glasvezels blijven plakken. Deze gelcoat van het merk RESION heeft een zeer goede resistentie tegen water, chemicaliën en warmte. Daarnaast is de coating goed te combineren met alle polyester lamineerharsen en polyester topcoats.

Leverbaar in alle RAL-kleuren

De polyester gelcoat is op kleur leverbaar in alle RAL-kleuren. Kies eenvoudig de gewenste kleur en wij zorgen ervoor dat het voorgekleurd bij jou wordt thuisbezorgd.

Eigenschappen 

Voor het gebruik van de gelcoat op kleur heb je een verharder nodig. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de benodigde verharder per hoeveelheid gelcoat.

Gelcoat Verharder
1 kg 20 ml verharder
5 kg 100 ml verharder
25 kg  500 ml verharder

Let op: 

Gelcoat blijft altijd plakken aan de uitdampingskant. Als je deze eigenschap niet wenst, kun je beter de Polyester topcoat gebruiken. Voor het verrichten van kleine reparaties verkopen we ook complete gelcoat reparatiesets.

MEKP-verharder: ca. 2%
Verbruik: ca. 400 gr/m²
Verpakking: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Verwerkingstijd: 20 minuten (bij 20°C)
Houdbaarheid: 3 tot 6 maanden
Uithardingstijd: ca. 2 uur

 

 

Neem contact op voor meer informatie

Polyester gelcoat op kleur is verkrijgbaar in verpakkingseenheden van 1 kg, 5 kg en 25 kg. Bestel vandaag eenvoudig online zodat je er de volgende dag al mee aan de slag kunt. Heb je vragen over het gebruik van de gelcoat op kleur of kunnen we je ergens anders mee helpen? Bekijk dan eens ons informatiecentrum, waar we een antwoord geven op veelgestelde vragen. Ook helpen onze vakspecialisten je graag. Bel ons dus gerust via +3185 0220090.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Polyester Gelcoat RAL 1000 groenbeige - 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
25,99 25,99
Inhoud Prijs
stuks
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen