Piñata Alcohol Ink onderzetter pakket

Piñata Alcohol Ink onderzetter pakket
Piñata Blue Vibes and Gold Accent
Pinata Blue Vibes and Gold Accent
Pinata Blue Vibes and Gold Accent
Pinata Blue Vibes and Gold Accent
Pinata Blue Pink Purple and Gold Coasters
Pinata Blue Pink Purple and Gold Coasters
Pinata Blue Pink Purple and Gold Coasters
Pinata Blue Pink Purple and Gold Coasters
Colorful Coasters
Colorful Coasters
Colorful Coasters
Colorful Coasters
Piñata Alcohol Ink onderzetter pakket
Piñata Blue Vibes and Gold Accent
Pinata Blue Vibes and Gold Accent
Pinata Blue Vibes and Gold Accent
Pinata Blue Vibes and Gold Accent
Pinata Blue Pink Purple and Gold Coasters
Pinata Blue Pink Purple and Gold Coasters
Pinata Blue Pink Purple and Gold Coasters
Pinata Blue Pink Purple and Gold Coasters
Colorful Coasters
Colorful Coasters
Colorful Coasters
Colorful Coasters
 • De mooiste Piñata onderzetters
 • Compleet pakket
 • Voor meerdere onderzetters

Maak prachtige en unieke onderzetters met het Piñata onderzetter pakket! Het complete pakket bevat alle producten die je nodig hebt om direct aan de slag te gaan met jouw Resin Art onderzetters. Zo bevat dit pakket 5 kleuren Piñata Alcohol Ink, RESION UV Resin Art Epoxy met een medium viscositeit, nitril handschoenen, mengbekers, mengspatels en natuurlijk onderzetter mallen!

Voordelen Piñata Alcohol Ink onderzetter pakket

 • Compleet pakket (incl. epoxy, verschillende Piñata kleuren, hulpmaterialen en mallen voor onderzetters)
 • Zeer voordelig
 • Alcohol Ink van hoge kwaliteit
 • Kies zelf je mal

Inhoud Piñata Alcohol Ink onderzetter pakket

Product Aantal/Volume
RESION UV Resin Art Epoxy MV 0,75 kg
Mengbeker (400 ml) 5x
Mengbeker (600 ml) 2x
Mengspatels 10x
Nitril handschoenen 10x
Piñata kleurenset naar keuze 1x
Siliconen mal naar keuze* 1x

*Bekijk de afmetingen van de mallen op de productpagina: Onderzettermallen & Geode onderzetters.

Wat is Piñata Alcohol Ink?

Met Piñata Alcohol Ink van Jacquard creëer je schitterende effecten in jouw Resin Art. De Alcohol Ink is van zeer hoge kwaliteit en is onderling goed mengbaar. Voor het mengen kun je Piñata Claro Extender gebruiken. 

Piñata Alcohol Ink is geschikt voor elke Resin Art toepassing en wordt veel gebruikt in onderzetters, petri dishes (Petri Art), sieraden en in verschillende mallen. De Alcohol Ink pigmenten vloeien schitterend in elkaar over en door te spelen met verschillende kleuren Piñata, gecombineerd met de witte variant (Blanco Blanco) creëer je de meest unieke en spectaculaire Resin Art. Bekijk voor meer informatie de productpagina van Piñata Alcohol Ink!

Waarom RESION UV Resin Art Epoxy MV?

Dit onderzetter pakket bevat RESION UV Resin Art Epoxy MV. Deze UV stabiele epoxy met een medium viscositeit (stroperigheid) is erg geschikt voor het maken van prachtige Resin Art onderzetters. De epoxy is van hoge kwaliteit en heeft een mengverhouding van 2:1 waardoor het erg eenvoudig is om de epoxy te verwerken! 

Bekijk voor meer informatie over deze epoxy de productpagina van RESION UV Resin Art Epoxy MV!

Kleuren

Het Piñata Alcohol Ink onderzetter pakket is verkrijgbaar in 3 verschillende kleurencombinaties:

Blue Pink Purple & Gold Blue Vibes and Gold Accents Colorful 
Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Passion Purple Baja Blue Santa Fe Red
Pink Sapphire Blue Lime Green
Baja Blue Teal Baja Blue
Rich Gold Rich Gold Sunbright Yellow

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP103 | UV Resin Art Epoxy MV | Basis (A) | 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP124 | UV Resin Art Epoxy | Verharder (B) | 250 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
49,99 49,99
Kleur
stuks
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen