RESION UV Epoxy resin

RESION UV Epoxy resin
RESION UV epoxy resin 160 gram
RESION UV epoxy resin 800 gram
RESION UV epoxy resin 8kg
RESION UV epoxy resin alle soorten
RESION UV Epoxy resin
RESION UV epoxy resin 160 gram
RESION UV epoxy resin 800 gram
RESION UV epoxy resin 8kg
RESION UV epoxy resin alle soorten
 • Zeer UV bestendig
 • Zeer transparant
 • Mengverhouding: 100:60

De RESION UV Epoxy resin is een hoge kwaliteit epoxy giethars met een zeer hoge UV resistentie en transparantie. Deze UV giethars is speciaal ontwikkeld om langdurig verkleuring door zonlicht tegen te gaan. Een UV stabilisator aan dit product toevoegen is dus niet nodig! Hierdoor is de RESION UV epoxy resin nóg eenvoudiger in gebruik en is het zeer breed inzetbaar. Daarnaast is de kwaliteit van de hars hierdoor een stuk hoger, wat jou dan weer mooiere resultaten biedt.

Let op: De UV Resin Epoxy van Polyestershoppen is zoals iedere andere epoxy die wij verkopen. Dit betekent dat dit product uit twee componenten bestaat en je het dus moet mengen en laten uitharden. Dit product werkt niet met een UV lamp.

Voordelen RESION UV Epoxy resin

 • Epoxy van zeer hoge kwaliteit
 • Hoogste UV bestendigheid op de markt
 • Zeer transparant
 • Oplosmiddelvrij
 • Geurloos
 • Tot 3 cm dik te gieten
 • Hecht op bijna alle ondergronden (zoals beton, hout, kunststoffen)

UV bestendige resin

De epoxy resin van RESION is uitvoerig getest op de UV-bestendigheid. Door de hars voor een langere periode intensief te testen in een speciaal ontwikkelde UV-kast kunnen we de hoogste kwaliteit en een brede inzetbaarheid garanderen. De UV bestendige hars is dan ook ideaal om te gebruiken voor kunst, tafels, sieraden, aanrechtbladen en nog veel meer.

resion uv test

Eenvoudig in gebruik

De resin is, net zoals je dat van de andere soorten epoxy van RESION gewend bent, eenvoudig in gebruik. Meng hiervoor de basis en verharder volgens de verhouding die aangegeven is op de verpakking (100:60) en zorg dat je dit drie minuten goed doorroert. Voor de jerrycans (vanaf 8 kg sets) hebben we ook handige tapkraantjes of je kunt de epoxy overgieten in kleine kunststof flessen om het verdelen te vereenvoudigen. Hieronder leggen wij je kort uit hoe je de RESION UV Epoxy resin kunt gebruiken:

 • Weeg het basiscomponent (A) en de verharder (B) goed af volgens de mengverhouding die op de verpakking staat (100 gewichtsdelen hars op 60 gewichtsdelen verharder).
 • Meng de basis en verharder gedurende 3 minuten goed door. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker!
 • Voeg, indien gewenst, pigmenten toe om de hars in te kleuren.
 • Breng vervolgens de epoxy aan op de ondergrond die jij gaat gebruiken (de verwerkingstijd is 30-60 minuten bij 20℃).
 • Laat de UV bestendige epoxy na het aanbrengen ongeveer 12-18 uur uitharden voordat deze hanteerbaar is (let op: na 3-5 dagen is de epoxy pas volledig uitgehard) 
Tip: Het afwegen en mengen van de epoxy is erg belangrijk voor een goed eindresultaat. Doe dit dan ook secuur en maak altijd gebruik van een weegschaal.

Eigenschappen

Verpakking  Hars (EP 101UV)  Verharder (EP 121UV)
160 gr 100 gr 60 gr
0,8 kg 0,5 kg 0,3 kg
1,6 kg 1 kg 0,6 kg
3,2 kg 2x 1 kg 2x 0,6 kg
8 kg 5 kg 3 kg
16 kg 10 kg 6 kg
32 kg  20 kg 12 kg
64 kg 40 kg 24 kg
320 kg 200 kg 120 kg

Mengverhouding: 100:60 (100 gram hars, 60 gram verharder)
Viscositeit: Laag (ca. 700 mPa) 
Verwerkingstijd: 30-60 minuten bij 20°C
Minimale verwerkingstemperatuur: 12°C
Stofdroog: na 6-12 uur (20°C) 
Hanteerbaar:
 na 12-18 uur (20°C) 
Volledige doorharding: 3-5 dagen
Hittebestendigheid: 40-45 °C
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20°C en in het donker bewaard)

Eenvoudig alle mengverhoudingen in een schema? Bekijk dan het Mengschema epoxy (100:60).

UV resin kopen

De UV epoxy giethars van RESION kun je eenvoudig bij Polyestershoppen kopen. Bestel vandaag voor 17:00 uur zodat de RESION UV Epoxy vandaag wordt verzonden. Bestellingen boven de €50,- worden bovendien gratis verzonden. Wil je meer informatie over de UV epoxy resin van RESION ontvangen? Wij geven graag advies. Neem contact op door te bellen naar +31850220090, stuur ons een e-mail naar support@polyestershoppen.nl. Kijk voor overige vragen ook eens in ons informatiecentrum.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV Epoxyhars BASIS UV 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121UV RESION UV VERHARDER 60 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION UV epoxy resin

Bereken hoeveel je nodig hebt

Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 15,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Bereken hoeveel je nodig hebt

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Set € 15,19 € 1,60
4 Set € 14,39 € 6,40