Epoxy starterspakket

Epoxy starterspakket (kleine gietingen)
Epoxy starterspakket (kleine gietingen)
  • Complete epoxy set voor starters
  • Voor meerdere klussen
  • Ook geschikt voor Resin Art

Wil je beginnen met het gebruik van epoxy giethars voor bijvoorbeeld een tafel, vloer of kunstwerk? Gebruik dan het Epoxy starterspakket, zodat je direct alle benodigdheden in huis hebt om jouw eerste project te starten. Gebruik je epoxy om reparaties uit te voeren? Met katoenvezel maak je zelf epoxylijm en kan je direct aan de slag. 

UV Bestendigheid
Gebruik je de epoxy set voor een transparante laag op bijvoorbeeld een canvas aan te brengen? De epoxy set bevat de RESION UV Epoxy Resin. Deze transparante epoxy giethars is van hoge kwaliteit en heeft een zeer hoge UV-bestendigheid. Dit voorkomt verkleuring van de epoxy.

Resin Art
Wil je beginnen met het maken van je eigen Resin Art? Deze epoxy set is meerdere keren te gebruiken en kan ook als basis dienen voor de startende Resin Artist. Het enigste wat je nog nodig hebt zijn bijvoorbeeld RESION MetalTint pigmenten en een onderzetter mal. Benieuwd naar alle pigmenten en mallen? Bekijk dan de categorie Resin Art.

Verwerking
Het resin is eenvoudig in gebruik. Meng hiervoor de basis en verharder volgens de verhouding die aangegeven is op de verpakking en zorg dat je dit drie minuten goed doorroert. Gebruik altijd een weegschaal om de verhoudingen goed af te meten. De mini gasbrander kan je gebruiken om luchtbellen weg te werken. 

Inhoud epoxy starterspakket

Benieuwd naar de mogelijkheden van epoxy? Bekijk de onderstaande video of onze DIY Informatie artikelen.

 

Epoxy starterspakket kopen

Het epoxy starterspakket en alle andere producten van Epoxy kun je eenvoudig kopen bij Polyestershoppen.nl. Als je vandaag vóór 17:30 uur bestelt, heb je de producten morgen al in huis. Heb je een vraag over het starten met epoxy of kunnen wij je ergens anders mee adviseren? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV Epoxyhars BASIS UV 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121UV RESION UV VERHARDER 300 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Epoxy starterspakket
stuks
140 stuks op voorraad

Prijs:

€ 42,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Levering uit voorraad!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-