Epoxy starterspakket

Epoxy starterspakket
Epoxy starterspakket
  • Complete epoxy set voor starters
  • Voor meerdere klussen
  • Ook geschikt voor Resin Art

Wil je beginnen met het gebruik van epoxy giethars voor bijvoorbeeld een tafel, vloer of kunstwerk? Gebruik dan het Epoxy starterspakket, zodat je direct alle benodigdheden in huis hebt om te starten met jouw eerste project. Gebruik je epoxy om reparaties uit te voeren? Met katoenvezel maak je zelf epoxylijm en kun je direct aan de slag. 

UV-bestendigheid
Gebruik je de epoxy set om een transparante laag op bijvoorbeeld een canvas aan te brengen? De epoxy set bevat de RESION UV Epoxy Resin. Deze transparante epoxy giethars is van hoge kwaliteit en heeft een zeer hoge UV-bestendigheid. Dit voorkomt verkleuring van de epoxy.

Resin Art
Wil je beginnen met het maken van je eigen Resin Art? Dit expoy starterspakket is meerdere keren te gebruiken en kan ook als basis dienen voor de startende Resin Artist. Het enige wat je nog nodig hebt, zijn bijvoorbeeld RESION MetalTint pigmenten en een onderzetter mal. Benieuwd naar alle pigmenten en mallen? Bekijk dan onze categorie Resin Art.

Verwerking
De giethars epoxy is eenvoudig in gebruik. Meng hiervoor de basis en verharder volgens de verhouding die op de verpakking is aangegeven en zorg dat je dit drie minuten lang goed doorroert. Gebruik altijd een weegschaal om de verhoudingen goed af te meten. De mini gasbrander gebruik je om luchtbellen weg te werken. 

Inhoud epoxy starterspakket

Product Aantal/Volume
RESION UV Epoxy 800 gram
Nitril handschoenen 10 x
Mengbekers (400 ml) 4x
Mengspatels 10x
Epoxy spreaders (lamineerspatels) 5x
Mini gasbrander 1x

Benieuwd naar de mogelijkheden van epoxy? Bekijk dan de onderstaande video of onze DIY Informatie artikelen.

Epoxy starterspakket kopen

Het epoxy starterspakket en alle andere producten van Epoxy koop je eenvoudig bij Polyestershoppen.nl. Als je vandaag vóór 17:00 uur bestelt, heb je de producten morgen al in huis. Heb je een vraag over het starten met epoxy of kunnen wij je ergens anders bij adviseren? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV | Epoxyhars BASIS UV | 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121UV | RESION UV VERHARDER | 300 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
49,99 49,99
stuks
Op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen