Polyester giethars

Polyester giethars transparant 1kg
Polyester giethars transparant 5kg
Polyester giethars transparant 250 gram
Polyester giethars transparant 1kg
Polyester giethars transparant 5kg
Polyester giethars transparant 250 gram
 • Eenvoudige verwerking
 • Zeer helder gietsysteem
 • Bloemen ingieten, beeldjes, etc.

RESION Polyester giethars is een transparante giethars met een hoge UV resistentie en een geringe krimp. Deze giethars is onder andere geschikt voor het ingieten van objecten, decoratieve gietstukken en biologische producten zoals bloemen of insecten. Je kunt de transparante polyester giethars ook kleuren met verschillende polyester pigmenten

Kenmerken 

 • Eenvoudig in gebruik
 • UV bestendig
 • Glashelder
 • Lage krimp
 • Breed inzetbaar

Gebruik polyester giethars

Polyester giethars is eenvoudig aan te brengen. Om invloed uit te oefenen op de verwerkingstijd, kun je variëren met een verharder tussen de 1% en 3%. Afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid van de hars doseer je de hoeveelheid verharder. Als richtlijn hanteren wij 2%. Dit geeft bij de giethars een verwerkingstijd van c.a. 20 minuten. 

TIP: maak een hoeveelheid aan die je in ongeveer 10 minuten kunt verwerken.

Polyester verharder

Bij het kopen van de giethars kun je een verharder voor polyester giethars meebestellen. Bestel je 5 kg giethars of meer en bestel je daar ook de verharder bij? Dan voegen wij gratis een speciale dispenser + dop aan je order toe, waarmee je de juiste hoeveelheid verharder eenvoudig kunt bepalen. In onderstaande tabel zie je een suggestie voor de hoeveelheid mee te bestellen verharder.

Polyester giethars (PR11) Polyester verharder
1 kg 20 gram verharder
5 kg 100 gram verharder
20 kg 400 gram verharder
230 kg 5 kg verharder

Hieronder vind je een overzicht van de benodigde verharder per hoeveelheid polyester giethars, uitgesplitst op de dikte van het te gieten voorwerp. Bekijk de datasheet voor uitgebreidere informatie.

  MEKP Potlife Uitgehard
Dikte 1 cm 1% 25 min 10 uur
  1,5% 22 min 3 uur
  2% 20 min 2,5 uur
Dikte 3 cm 0,4% 40 min 2 uur
  0,7% 27 min 1,5 uur
  1% 25 min 45 minuten
Dikte 6 cm 0,3% 48 min 1 uur
  0,35% 43 min 55 minuten
  0.4% 40 min 50 minuten

Polyester giethars bestellen

Polyester giethars is 3 tot 5 maanden houdbaar en bij Polyestershoppen.nl eenvoudig online te bestellen in verpakkingseenheden van 0,25 kg, 1 kg, 5 kg, 20 kg en 230 kg. Bestel je vandaag vóór 17:30 uur? Dan heb je de giethars morgen al in huis. Heb je vragen over dit product of kunnen we je ergens anders mee helpen? Bekijk dan eens ons informatiecentrum, waar we een antwoord geven op veelgestelde vragen. Ook helpen we je graag telefonisch via +3185 0220090 en per e-mail via support@polyestershoppen.nl.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Latex handschoenen
Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyester giethars
Inhoud Prijs
stuks

Prijs:

€ 5,69
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
4 Stuks € 5,23 € 1,84