Epoxy vloerprimer voor droge ondergronden

Epoxy vloerprimer voor droge ondergronden
Epoxy vloerprimer 2kg blik
Epoxy vloerprimer voor droge ondergronden
Epoxy vloerprimer 2kg blik
  • Voor cement, beton en hout
  • Ca. 30 min verwerkingstijd
  • Goede hechting op epoxy en PU

Gebruik deze epoxy primer voor jouw vloer en droge ondergronden van beton, cement, chape, metaal, steen en hout. De epoxy primer heft de zuigende werking van ondergronden op en zorgt voor een goede hechting van de vloercoating of gietvloer. Wil je aan de slag met het aanleggen van je eigen vloeren? Lees dan vooral verder of neem contact met ons op.

Hoe gebruik je epoxy primer voor droge ondergronden?

Weeg de componenten goed af volgens de juiste mengverhouding en meng de beide componenten goed, totdat er een heldere vloeistof ontstaat. De epoxy vloerprimer voor droge ondergronden in flessen kun je mengen in een mengbeker.

Het is belangrijk om na het mengen de epoxy primer snel over de vloer uit te gieten omdat anders de verwerkingstijd kort is. Verspreid na het gieten met een vloerwisser de hars. Vermijd plasvorming en rol kruislings na met een 18 cm nylon roller. Wij adviseren om epoxy vloerprimer voor droge ondergronden met 2 personen aan te brengen. 

De sets in emmers kun je eenvoudig in de emmer (component A) mengen. Er is voldoende ruimte om component B bij component A te voegen. Meng de primer in de emmer goed door met een spiraalmenger en de primer is klaar voor gebruik.

TIP: voor goede bescherming adviseren wij om spijkerzolen, een wegwerpoverall en nitril handschoenen dragen.

Gekleurde Epoxy primer voor droge ondergronden

De Epoxy primer voor droge ondergronden wordt standaard geleverd in een transparante kleur. Hierdoor blijft de ondergrond zichtbaar na het aanbrengen van de primer. Indien gewenst, kun je Epoxy primer voor droge ondergronden een gewenste kleur geven met epoxy pigment in RAL kleuren.

Je kunt de primer ook bestellen in een witte kleur. Het gebruik van een witte primer wordt vooral toegepast om een epoxy coatingvloer in een lichte kleur beter te dekken. 

Voor PU- of Epoxy gietvloer is een gekleurde primer het niet perse nodig. De laag van deze vloersystemen is namelijk aanzienlijk dikker en geeft hierdoor een betere dekking.

Eigenschappen

Verpakking Basis (FS101) Verharder (FS111)
0,75 kg (set voor ca. 2,5 - 3,5 m2) 0,5 kg (fles) 0,25 kg (fles)
1,5 kg (set voor ca. 5 - 7 m2) 1 kg (fles) 0,5 kg (fles)
3 kg (set voor ca. 10 - 14 m2) 2 kg (blik) 1 kg (fles)
7,5 kg (set voor ca. 25 - 35 m2) 5 kg (blik) 2,5 kg (jerrycan)
15 kg (set voor ca. 50 - 70 m2) 10 kg (blik) 5 kg (jerrycan)

Kleur: transparant of Wit (ook in te kleuren met epoxy pigment in alle RAL Kleuren)
Mengverhouding: 100:50 (op basis van gewicht)
Verwerkingstijd: ca. 30 minuten (na 16 uur beloopbaar)
Beloopbaar en overcoatbaar na: ca. 16 uur
Geur: nauwelijks, dus geschikt voor binnenshuis gebruik
Hechting: epoxy en polyurethaan vloercoatings
Ondergrond: droge ondergronden van beton, cement, chape, metaal, steen, hout, etc.

Meer informatie over de epoxy primer?

Heb je vragen over werken met de epoxy primer voor droge ondergronden de veiligheid of weet je niet welke producten je nog meer kunt gebruiken voor jouw vloeren? Wij helpen je graag verder en beantwoorden al je vragen met plezier. Neem hiervoor contact op met onze specialisten. Wij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoone-mailWhatsApp en livechat.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS111 | RESION Epoxy vloerprimer | Verharder voor droge ondergrond | 250 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

FS101 | RESION Epoxy vloerprimer | Basis | 500 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
19,99 19,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 19,49 € 1,00
3 Sets € 18,99 € 3,00
5 Sets € 17,99 € 10,00
8 Sets € 16,99 € 24,00
12 Sets € 15,99 € 48,00