Persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming Wij krijgen geregeld vragen over persoonlijke bescherming bij het werken met bijvoorbeeld epoxy en polyester. Moet je bijvoorbeeld een dampmasker dragen tijdens het werken met epoxy? En is epoxy schadelijk voor je gezondheid? Veel kunstharsen kunnen, zonder de juiste beschermingsmiddelen, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat je de juiste beschermingsmiddelen gebruikt. In dit artikel leggen wij je alles uit over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die wij adviseren te gebruiken tijdens het werken met onze producten!

Werken met polyesterhars

Tijdens het werken met de polyesterharsen van Polyestershoppen dienen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht genomen te worden. Dit betreft het volgende:

 • Vermijd contact met huid en ogen
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
 • Beschermende kleding afzonderlijk bewaren
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
 • Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw gebruiken
 • Werk in een goed geventileerde ruimte

Ademhalingsbescherming: Maak tijdens het aanmaken en verwerken van polyester altijd gebruik van een dampmasker. Je kunt bijvoorbeeld het 3M 4251 halfgelaatsmasker met bijbehorende filters gebruiken ter bescherming tegen dampen. Wil je langdurig beschermt blijven is een masker met aparte filters aan te raden zodat deze tijdig vervangen kunnen worden.

Handbescherming: Maak bij het verwerken van polyester altijd gebruik van veiligheidshandschoenen. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Voor elke nieuwe toepassing van de handschoen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.

Oog- en lichaamsbescherming: Om de ogen te beschermen adviseren wij om een nauw aansluitende veiligheidsbril te dragen en geschikte arbeidskleding (zoals een wegwerpoverall).

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Tip: voor het veilig verwerking van polyester hebben wij een compleet "Polyester veiligheidspakket" samengesteld.

Werken met siliconenrubber

Tijdens het werken met het siliconen gietrubber van Polyestershoppen dienen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht genomen te worden. Dit betreft het volgende:

 • Vermijd contact met huid en ogen
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
 • Beschermende kleding afzonderlijk bewaren
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
 • Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw gebruiken

Ademhalingsbescherming: Je kunt deze siliconen gebruiken zonder ademhalingsbescherming, mits je werkt in een ruimte die je voldoende kunt ventileren.

Handbescherming: Tijdens het werken met siliconenrubber adviseren wij om altijd gebruik te maken van (nitril) handschoenen.

Oogbescherming: Gebruik een nauw aansluitende veiligheidsbril tijdens het werken met siliconen om contact met de ogen te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Tip: lees de veiligheidsbladen van de siliconen voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

Werken met polyurethaan giethars

Ventilatie: Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

Ademhalingsbescherming: Gebruik, bij ontoereikende ventilatie, een geschikt adembescherming masker. Een aanbevolen masker is een masker met een A-P2 filter (anorganische dampen, deeltjes).

Handbescherming: Tijdens het werken met polyurethaan giethars dien je de handen goed te beschermen met latex, neoprene of nitril handschoenen. Controleer voor gebruik altijd de dichtheid van de handschoen.

Oogbescherming: Tijdens het werken met PU giethars raden wij aan om een veiligheidsbril te dragen om te voorkomen dat het oog blootgesteld wordt aan aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Tip: lees de veiligheidsbladen van de PU giethars voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

Werken met DD lak

Tijdens het werken met Double Coat DD lak dienen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht genomen te worden. Dit betreft het volgende:

 • Vermijd contact met huid en ogen
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
 • Beschermende kleding afzonderlijk bewaren
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
 • Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw gebruiken

Ademhalingsbescherming: Tijdens het werken met DD lak wordt een halfgelaatsmasker voor organische dampen en oplosmiddelen volgens EN140 type A1 of A2 aanbevolen.

Handbescherming: Bij het verwerken van DD lak is het belangrijk dat je de handen goed beschermt. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Controleer voor gebruik altijd de dichtheid van de handschoen. Het gebruik van latex of nitril handschoenen is de meest geschikte keuze voor het werken met DD lak.

 • Voor een langdurig contact: nitril handschoenen
 • Als bescherming tegen spatten: nitril handschoenen
 • Niet geschikt: handschoenen van leer of van dikke stof·

Oogbescherming: Voor het werken met DD lak adviseren wij om gebruik te maken van een nauw aansluitende veiligheidsbril.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Tip: lees de veiligheidsbladen van de DD lak voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

Werken met aceton

Ademhalingsbescherming: Bij het verwerken van grote hoeveelheden aceton of bij gebruik in een lastig ventileerbare ruimte adviseren wij om gebruik te maken van een dampmasker. Bij het verwerken van kleine hoeveelheden aceton kun je er ook voor kiezen om geen masker te dragen. Zorg dan wel dat de ruimte goed geventileerd kan worden!

Handbescherming: Tijdens het werken met aceton adviseren wij om altijd gebruik te maken van latex of neoprene handschoenen. Controleer voor gebruik altijd de dichtheid van de handschoen.

Oogbescherming: Gebruik een nauw aansluitende veiligheidsbril tijdens het werken met aceton om contact met de ogen te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Latex of neoprene handschoenen
 • Dampmasker of zorg voor goede ventilatie
Tip: lees de veiligheidsbladen van de Aceton voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

Veiligheid bij Schuren en slijpen

Ook tijdens het schuren is het belangrijk dat je veilig te werk gaat. Zorg daarom altijd dat je gebruik maakt van handschoenen om je handen te beschermen en een stofmasker tegen de fijne deeltjes die vrijkomen tijdens het schuren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: