Araldite 2021-1 Methacrylaatlijm

Araldite 2021-1 Methacrylaatlijm
Araldite 2021
Araldite 2021-1 Methacrylaatlijm
Araldite 2021
 • Lijmt zeer veel materialen
 • Hoge sterkte en slagvastheid
 • Snelle uitharding

Araldite 2021 is een taaie Methyl Methacrylaatlijm geschikt voor vele toepassingen. Deze sneldrogende lijm is al handvast na 4 minuten en daarom bijzonder geschikt voor onderdelen die niet kunnen worden vastgezet. Zeer geschikt voor het verlijmen van kunststoffen en metalen zoals aluminium, koper, RVS en andere staalsoorten. Bekijk de datasheet voor uitgebreide informatie over treksterkte en schuifsterkte op basis van ondergrond.

Tip: Ben je nog niet bekend met deze lijm? Bestel dan een Araldite startpakket!

Kenmerken Araldite 2021 methacrylaatlijm

 • Zeer goede resistentie tegen warmte 
 • Zeer slagvast 
 • Goede resistentie tegen chemicaliën en water 
 • Handvast na 4 minuten

Toepassingen

Araldite 2021-1 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • GRP, SMC, GRE en thermohardende composieten 
 • ABS, PVC en acrylaten 
 • Polycarbonaat 
 • Ferro-metalen, aluminium en koper 
 • Polyamiden, polystyreenschuimen en polyurethaanschuimen 
 • Diverse rubbersoorten 
 • Glas, kwarts en edelstenen 
 • Keramische materialen
 • Koper

Technische eigenschappen

Kleur: beige
Soortelijk gewicht: 1 g/cm
Schuifsterkte: 22 N/mm2
Afpelsterkte: 11 N/mm2
Viscositeit: 45.000 mPa.s.
Spleetvullend vermogen: tot 4 mm
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot 100°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 4 minuten voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C
Verpakking:

 • 50 ml dubbelpatroon
 • 380 ml dubbelpatroon

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

De Araldite 2021 is een Methyl Methacrylaatlijm net zoals de Araldite 2022-1, 2047-1, 2048 en 2052-1. Deze lijmen kennen veel overeenkomsten maar belangrijkste verschillen zitten in verwerkingstijd, kleur, viscositeit en temperatuurbestendigheid. Wil je weten welke lijm je nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Araldite 2021-1 Methacrylaatlijm
Verpakking Prijs
stuks

Prijs:

€ 26,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Ruim op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 25,64 € 8,10
12 Stuks € 24,29 € 32,40

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-