Araldite 2021-1 Methacrylaatlijm

Araldite 2021-1 Methacrylaatlijm
Araldite 2021
Araldite 2021-1 Methacrylaatlijm
Araldite 2021
 • Lijmt zeer veel materialen
 • Hoge sterkte en slagvastheid
 • Snelle uitharding
Let op: Araldite 2021-1 wordt niet meer geproduceerd en wordt vervangen door Araldite 2051. Dit is een MMA lijm die vrijwel identiek is aan Araldite 2021. Ook Plexus MA300 is een vergelijkbaar alternatief.

Araldite 2021 is een taaie methylmethacrylaatlijm die geschikt is voor vele toepassingen. Deze sneldrogende lijm is al handvast na 4 minuten en is daarom bijzonder geschikt voor onderdelen die niet kunnen worden vastgezet. Deze lijm is zeer geschikt voor het verlijmen van kunststoffen en metalen zoals aluminium, koper, RVS en andere staalsoorten. Bekijk de datasheet voor uitgebreide informatie over treksterkte en schuifsterkte op basis van ondergrond.

Tip: vergeet niet om het applicatiepistool en de juiste mengbuizen te bestellen.

Kenmerken Araldite 2021 Methacrylaatlijm

 • Zeer goede resistentie tegen warmte. 
 • Zeer slagvast. 
 • Goede resistentie tegen chemicaliën en water. 
 • Handvast na 4 minuten.

Toepassingen

Araldite 2021-1 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • GRP, SMC, GRE en thermohardende composieten. 
 • ABS, PVC en acrylaten. 
 • Polycarbonaat. 
 • Ferro-metalen, aluminium en koper. 
 • Polyamiden, polystyreenschuimen en polyurethaanschuimen. 
 • Diverse rubbersoorten. 
 • Glas, kwarts en edelstenen. 
 • Keramische materialen.
 • Koper.

Technische eigenschappen

Kleur: beige
Soortelijk gewicht: 1 g/cm
Schuifsterkte: 22 N/mm2
Afpelsterkte: 11 N/mm2
Viscositeit: 45.000 mPa.s.
Spleetvullend vermogen: tot 4 mm
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot 100°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 4 minuten voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C
Verpakking: 50 ml dubbelpatroon
Applicatiepistool: handpistool LS50-1 (50 ml)
Mengbuis: mengbuis A (50 ml)

Araldite 2021 is een methylmethacrylaatlijm net zoals Araldite 2022-1, 2047-1, 2048 en 2052-1. Deze lijmen kennen veel overeenkomsten, maar de belangrijkste verschillen zitten in verwerkingstijd, kleur, viscositeit en temperatuurbestendigheid. Wil je weten welke lijm jij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Araldite
24,99 24,99
Verpakking Prijs
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
stuks
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 23,74 € 7,50
12 Stuks € 22,49 € 30,00
60 Stuks € 21,24 € 225,00